24/5/13

Τι κάνει η Ευρωπαική Ένωση για την Έρευνα για την Σχιζοφρένεια ?

Τα στοιχεια αναδημοσιεύουμε από το site της Ευρωπαικής Επιτροπής με Αφορμή τον Μάιο 2013 Ευρωπαικό Μήνα για τον Εγκέφαλο: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-390_en.htm


Τι έρευνα για τον εγκέφαλο η ΕΕ χρηματοδοτεί μέχρι σήμερα;
Μέσω του πραγράμματος-πλαίσιο  για την έρευνα 2007-13 του (FP7), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επενδύσει € 1,900,000,000 στην έρευνα του εγκεφάλου και την καινοτομία. Περισσότερα από 1.200 σχέδια στα οποία συμμετέχουν πάνω από 1.500 οργανισμοί έχουν ωφεληθεί από αυτή την άνευ προηγουμένου επίπεδο στήριξης, το οποίο διανέμεται στους ακόλουθους τομείς:

Εγκεφαλικές λειτουργίες και διαδικασίες:> € 750.000.000

Νευροεκφυλιστικές διαταραχές:> € 400.000.000

Νευρολογικές διαταραχές: € 400.000.000

Οι νευροψυχιατρικές διαταραχές:> € 280.000.000

Δημόσια Υγεία: € 75.000.000

Σπάνιες παθήσεις του εγκεφάλου: € 70.000.000
Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ έρευνα για τον εγκέφαλο και την καινοτομία έρχεται σε διάφορα σχήματα και μορφές, συμπεριλαμβανομένων των έργων διεθνούς συνεργασίας, έρευνας αιχμής μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (π.χ. Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα), τα δίκτυα (π.χ. Ευρωπαϊκή Stroke Network), η παγκόσμια συνεργασίες (π.χ. Διεθνής Πρωτοβουλία για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Research), της κατάρτισης και της κινητικότητας των νέων ερευνητών, ή το μεγαλύτερης κλίμακας.«Πρόγραμμα του Ανθρώπινου εγκεφάλου».

Υπάρχουν Παραδείγματα Επιτυχημένων Έργων Έρευνας για Ψυχικές Νόσους (π.χ. την σχιζοφρένεια) ?

Μια σημαντική επένδυση € 23.000.000 έγινε για να δημιουργηθεί, μέσω των προγραμμάτων  ΕU-GEI και OPTIMISE, μια νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη σχιζοφρένεια που επιτρέπει στους ερευνητές να προσδιορίσουν τους γενετικούς, κλινικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με τη βελτιστοποιημένη θεραπεία και τη διαχείριση της πάθησης.

Στο πλαίσιο του έργου NEWMEDS, που υποστηρίζεται από την "Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα" (IMI), εταιρείες έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη γνωστή βάση δεδομένωνμελετών σχετικά με τη σχιζοφρένεια. Χάρη σε αυτήν την πηγή, το έργο έχει διαπιστώσει ότι η διάρκεια των κλινικών δοκιμών (συνήθως έξι εβδομάδων) στο οποίο οι ασθενείς σε ενεργό θεραπεία  συγκρίνονται με ασθενείς που λάμβαναν ένα εικονικό φάρμακο (placebo) θα μπορούσε να μειωθεί κατά μία ή δύο εβδομάδες.Το  NEWMEDS έχει επίσης αποδείξει πώς οι παραλλαγές αριθμού αντιγράφων των γονιδίων μπορούν να επηρεάσουν την πνευματική αναπηρία, τον αυτισμός και την σχιζοφρένεια.

Στην Βασιλική Ολλανδική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, ERC Starting δικαιούχος Καθηγητής Keysers Christian ρίχνει νέο φως στις διαδικασίες ενσυναίσθησης μέσα στους νευρώνες μας στο έργο VICARIOUSBRAIN. Η μελέτη του θα ωφελήσει επιστήμες της ζωής, ιδιαίτερα τη γενετική, και θα εμπνεύσει καλύτερες θεραπείες για ψυχιατρικές διαταραχές ενσυναίσθησης όπως ο αυτισμός. Για την ρομποτική, θα εξειδικεύει ένα βιολογικό παράδειγμα για το πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και να προβλέπει τις δράσεις των άλλων, καθώς και τα συναισθήματά τους.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο στα Αγγλικά για μια πληρέστερη εικόνα στην σελίδα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.