Στόχοι

Η αποστολή μας
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε ως απάντηση στην ανάγκη έκφρασης της αγωνίας και των θέσεων χιλιάδων αδερφών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Αποστολή της ΚΙΝΑΨΥ είναι να επιτύχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αδερφών ατόμων με ψυχικές παθήσεις καθώς και των ίδιων των πασχόντων.
Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ είναι:

1. Η αλληλοϋποστήριξη των αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας

2. Η δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας για αδελφούς και για τους ίδιους τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

3. Η επιδίωξη καλύτερων συνθηκών εισαγωγής-περίθαλψης σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και Μονάδες Ψυχικής Υγείας

4. Η Η ενίσχυση της αποασυλοποίησης και η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των πασχόντων.

5. Η οργάνωση δραστηριοτήτων Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας

6. Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε αδελφούς και ψυχικά πάσχοντες, με τη συνεργασία ενός δικτύου επαγγελματιών της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) και την λειτουργία θεραπευτικών δομών (κέντρα ημέρας, προστατευόμενα διαμερίσματα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί κλπ.)

Ταυτότητα

Ο Σύλλογος ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. (Κίνηση Αδερφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας) ιδρύθηκε το 2008 και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών - Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Μπορείτε να δείτε το καταστατικό μας εδώ.
Με την Υπ αριθμ. 7541 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το καταστατικό του σωματείου Κίνηση Αδερφών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που εδρεύει στην Αθήνα, οι σκοποί του οποίου αναγράφονται στο καταστατικό.
images/stories/clip_image001.jpg

Επιπλέον, η ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδ. Δικαίου μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον αριθμό: 09111ΣΥΕ12046Ο67Ν 0982.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ:

Πιστοποιητικό Μέλους EUFAMI


Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.