25/2/13

Για Μέλη Δ.Σ. Συλλόγων σαν την ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.


Με το παρόν σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων που εξέδωσε η Ε.Σ.Α.μεΑ.,στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1, Δράση 2 «Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού Κινήματος στο Σχεδιασμό Πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας» του Έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» και αφορά στην κάλυψη σαράντα (40) θέσεων εκπαιδευομένων στην Αθήνα και συγκεκριμένα:

·         10 θέσεις εκπαιδευομένων για να παρακολουθήσουν τη Θεματική Ενότητα «Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Άτομα με Αναπηρία» συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

·         10 θέσεις εκπαιδευομένων για να παρακολουθήσουν τη Θεματική Ενότητα «Σχεδιάζοντας στην Πράξη τη Νέα Πολιτική για την Αναπηρία-Πρακτικά Εργαλεία» συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

·         10 θέσεις εκπαιδευομένων για να παρακολουθήσουν τη Θεματική Ενότητα «Εκπαίδευση και Άτομα με Αναπηρία» συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

·         10 θέσεις εκπαιδευομένων για να παρακολουθήσουν τη Θεματική Ενότητα «Προσβασιμότητα και Άτομα με Αναπηρία» συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Η εκπαιδευτική δράση θα διεξαχθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες:21-24 Μαρτίου 2013 (1ο 4ήμερο) και 18-21 Απριλίου 2013 (2ο 4ήμερο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Συνομοσπονδίας (Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 2ος όροφος Τ.Κ. 16341, Αθήνα) μέχρι την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 15:00.Επίσης, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, το έντυπο της αίτησης και πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα www.esaea.gr της Ε.Σ.Α.μεΑ (Ενότητα Ενημέρωση/Γραφείο Τύπου/ Ανακοίνωση 22.02.2013). Επίσης τα προαναφερόμενα έντυπα επισυνάπτονται και στην παρούσα επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην κ. Νεκταρία Αποστολάκη τηλ.: 210 - 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.