5/7/11

Υποβολή Προτάσεων στο Υπουργείο Υγείας

Με το υπ' αρίθμ. 74 έγγραφό μας της 01.06.2011 το Δ.Σ. της ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση προγράμματος Συνηγορίας για λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Αδέρφια. Η υποβολή της πρότασης έγινε με την υποστήριξη του επιστημονικού σωματείου ΠΕΨΑΕΕ, που διαθέτει διαχειριστική Επάρκεια και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειών EUFAMI.

Στις αρχές του έτους επίσης σε συνεργασία με δύο φορείς του χώρου της Ψυχικής Υγείας της ΑΜΚΕ ΕΔΡΑ και Ιασις, ο σύλλογός μας κατέθεσε στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης, με ενημερώσεις σε συνεργασία με Δήμους.

Και για τις δύο μας προτάσεις αναμένουμε ακόμα την "έγκριση σκοπιμότητας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.