5/7/11

Υποβολή αίτησης διαχειριστικής επάρκειας ΕΣΠΑ από την ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.

Το ΔΣ της ΚΙΝΑΨΥ ενημερώνει ότι με το Υπ.αριθμ Έγγραφο 75 της 28.6.2011 έγινε η υποβολή της αίτησης-φακέλου για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β και Γ κατά τη μεταβατική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διαχείριση & υλοποίηση έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ σχεδιάζει κι υιοθετεί ένα σύστημα που διαθέτει  τη διαχειριστική ικανότητα να πραγματοποιήσει αυτές τις δράσεις και τα έργα έγκαιρα, (μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες), οικονομικά, (μέσα στους συμφωνημένους προϋπολογισμούς), ποιοτικά, (σε εναρμόνιση προς τις συμφωνημένες προδιαγραφές) και νομότυπα, (σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες).
Η ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. ολοκλήρωσε με ιδία μέσα όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την κάλυψη απαιτήσεων που αφορούν στην επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις για το επαρκές θεσμικό πλαίσιο του φορέα, την οργανωτική δομή (οργανόγραμμα, καθορισμός αρμοδιοτήτων), την κατάρτιση και ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του και του Εγχειριδίου Διαδικασίας Διαχειριστικής Επάρκειας και την ύπαρξη τυποποιημένων εντύπων, τον προγραμματισμό έργων-ενεργειών, τη διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος και τη διαδικασία επανεξέτασης – αναθεώρησης του.

Μετά την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας θα είμαστε πλέον έτοιμοι να καταστούμε δικαιούχοι με ιδία μέσα προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εν όψει της υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων στην τέταρτη προγραμματική περίοδο.

Αν έχετε γνώσεις πάνω στο ζήτημα, τεχνογνωσία ή έχετε την διάθεση να συνεισφέρετε στην υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την Ψυχική Υγεία μέσω του συλλόγου μας θα χαρούμε να τα συζητήσουμε και από κοντά ή τηλεφωνικά. Συστρατευόμαστε για μεγαλύτερα αποτελέσματα. Διεκδικούμε όσα ανήκουν στους λήπτες ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους, κόντρα στις δυσκολίες της εποχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.