24/6/11

Για ένα μέλος του Συλλόγου ΚΙΝΑΨΥ δυνατότητα να παρακολουθήσει το συνέδριο της GAMIAN στο Βέλγιο. Δηλώστε Συμμετοχή !

Μια ευκαιρία να μάθει κανείς περισσότερα από όσα συμβαίνουν σε συλλόγους της Ευρώπης, να ενημερωθεί για νέες τάσεις που επικρατούν αυτήν την εποχή, να γνωρίσει ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλη την Ευρώπη που ασχολούνται ενεργά με την ψυχική υγεία, από την σκοπιά του λήπτη ή του μέλους οικογένειας.
Είναι μοναδική εμπειρία μια συμμετοχή σε ένα παρόμοιο συνέδριο. Μπορούν να προωθηθούν κοινές δράσεις και συμμαχίες. Η διαδοση της γνώσης και η συνεργασία είναι επένδυση για όλους...ακολουθούν οι πληροφορίες για το συνέδριο:

GAMIAN-Europe Annual Educational Convention: 22nd-23rd September 2011, Brussels Thon City Centre Hotel

The theme for this year is: Towards mental end neurological health

There is a need to have a discussion on mental health and the brain. These two are often regarded as separate aspects, but this is not the case; physical aspects impact on social aspects, and vice versa. It is important to bring all these aspects together and to focus on the integrative rather than on the separate parts.
The GAMIAN-Europe board decided to dedicate this year’s convention on this topic, bringing all stakeholders together and ensuring a harmonised rather than a polarised discussion.

Choosing Brussels as the venue gives the opportunity to integrate the Autumn session of the MEP interest Group on Mental Health, Well Being and the Brain.(Sept 22nd 2011) in cooperation with European Brain Council

On the evening of the 22nd September the GAMIAN-Europe Good Practice Award and the GAMIAN-Europe Award for will be presented.

Preliminary Program.

Thursday 22nd September: A day at the European Parliament

8:00 to 11:00 registration at the Thon Hotel
11:00 Transfer to European Parliament (coach)
11:30: security check at the parliament
12:15: Sandwich lunch at the parliament
13:00: Meeting of the Interest group of Members of The European Parliament
Agenda: 
Introduction: Anton Grech (Malta)
Mr Michael Hübel, Head of Unit Health Determinants, European Commission, DG SANCO
Mr Kevin McCarthy, Head of Sector Public Health, European Commission, DG Research·
Meeting of minds (Tinne van de Sande - King Boudewijnfoundation Belgium)
Mary Baker (President European Brain Council) and Dolores Gauci (President GAMIAN-Europe)
Discussion

16:00: Guided tour in European Parliament
18:00: Tansfer to restaurant
18:30 Reception and award giving ceremony
20:00: Social program “Brussels by Night”

Friday 23rd September:
09:30 to 17:00: Keynote speeches and discussions in conference room Bergen at the Thon Hotel
Morning session (09:30-13:00):
Evolution of the science of the brain: History of the science of mental health: parallels and divergences  - Dr Anton Grech, Malta
The role of neurology in mental health treatment, diagnosis, and the role of mental health in neurology....
· Depression and brain tumors: the patients’ perspective - Frank Boeye,
· Mental Health and Genetics
· MR Scan imaging of the brain (unipolar and bipolar depression) - Prof. Maaike Rive Univ Amsterdam
Social Psychiatry and the Brain

Afternoon session: (14:00-17:30)
· Presentation of Good Practices Award submissions
· Exchange between GAMIAN-Europe Member associations on their activities during the past year
· Global and national results on Stigma survey
· Presentation of Physical and Mental Health Project

20: 00 Gala dinner in the Thon hotel

Use attached registration form.
Please notice that only two nights will be covered!
Number of participants is limited.

The latest release of the Newsletter is available on http://www.gamian.eu/newsletters/ge_newsletter39.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.