25/2/13

Συνέδριο για την Επιστήμη (και την Υγεία)

http://www.globalsciencecollaboration.org
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του Horizon 2020, τόπος δικτύωσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.