7/11/12

Ἀνοικτὲς Ὁμιλίες "Ἀντιστίγμα"

Ανοικτές Ὁμιλίες "Ἀντιστίγμα" 
Οἱ ὁμιλίες ποὺ γίνονται αφορμή προβληματισμών καὶ συζητήσεων έχουν τὴν ἐξὴς θεματολογία καὶ είναι ανοικτές γιὰ όλους:

Δευτέρα 26/11/2012, 20.30:
Τὸ στίγμα τοῦ ἐξαρτημένου, Κ. Δημητρακοπούλου
 
Δευτέρα 17/12/2012, 20.30:
Τρέλα καὶ Οἰκογένεια, Α. Βαρυδάκη
 
Δευτέρα 21/01/2013, 20.30:
Ὁ φόβος τῆς μάνας-Μία προσωπικὴ ἐμπειρία, Ν. Κορόβηλα
 
Οἱ ὁμιλίες  γίνονται στὸ Μορφωτικὸ καὶ Ἐξωραϊστικὸ Σύλλογο "Ἅγιος Ἐλευθέριος"
Ραγκαβῆ 49, Γκύζη (πλησίον πλατείας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.