30/11/12

Μητρώο Διαφάνειας για συλλόγους, επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δραστηριότητες με σκοπό τον επηρεασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Η διαλογική επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με ενώσεις πολιτών, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, εμπορικούς και επαγγελματικούς συνδέσμους, συνδικαλιστικές ενώσεις, ομάδες προβληματισμού κ.λπ. είναι συνεχής, θεμιτή και απαραίτητη για μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και για τη διαμόρφωση σωστών πολιτικών που να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα.
Οι πολίτες δικαίως προσδοκούν ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι διαφανής και να λαμβάνει χώρα με σεβασμό τόσο στον νόμο όσο και στις αρχές της ηθικής, χωρίς να ασκείται αδικαιολόγητη πίεση ούτε να υπάρχει παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων.
Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε το Μητρώο Διαφάνειας.Παρέχει στους πολίτες άμεση και ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες για το ποιος συμμετέχει σε δραστηριότητες με σκοπό τον επηρεασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ποια συμφέροντα προωθούνται και πόσοι πόροι επενδύονται στις δραστηριότητες αυτές.
Βασίζεται σε ενιαίο κώδικα δεοντολογίας, δεσμευτικό για όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα που αποδέχονται να "παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες" και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ηθικής. Η καθιέρωση μηχανισμού καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης του κώδικα.
Το Μητρώο Διαφάνειας το δημιούργησαν και το διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή.
Ο σύλλογος ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. εγγράφηκε στο εν λόγω μητρώο με τον αριθμό 846190410217-05.
http://europa.eu/transparency-register/index_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.