18/5/12

Δημοσιεύτηκε το Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης μονάδων και δράσεων ψυχικής υγείας, ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020)


Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ :

Ο Άξονας δράσης που αφορά τον σύλλογο ΚΙΝΑΨΥ (και κάθε άλλο σύλλογο ληπτών και οικογενειών)  στο Εθνικό σχέδιο Δράσης Ψυχαργώς Γ έως το 2020 είναι κυρίως ο 4ος.


Διαβάστε το κείμενο, είναι πολύ σημαντικό. Και για αυτό οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια στην ΠΟΣΟΨΥ και όσους άλλους με τις ενέργειές τους συνεισέφεραν σε αυτό το εντυπωσιακά θετικό κείμενο για τις οικογένειες και τα άτομα με ψυχική νόσο. Είναι στα χέρια μας τα όσα γράφονται μέσω των Εθνικών και κυρίως Κοινοτικών πόρων να μετουσιωθούν σε πράξεις για τα άτομα με ψυχική νόσο και τις οικογένειές τους.


4.1 Προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών 

Οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών, επισημαίνουν τα προβλήματα που παρατηρούνται όσον αφορά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών Ειδικότερα τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά τόσο το νομικό πλαίσιο, όσο και την εφαρμογή του, είναι τα παρακάτω: 
1. Η νομοθεσία για την αναγκαστική νοσηλεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νόμου.
2. Η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά τη νοσηλεία.
3. Η νοσηλεία σε αξιοπρεπές και ασφαλές περιβάλλον.
4. Η αναγκαστική ή μη λήψη θεραπείας κατά τη αναγκαστική νοσηλεία.
5. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. Πολυφαρμακία και υπερσυνταγογράφηση.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προωθηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

1. Ενίσχυση της λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την Προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές και αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης (Πρωτόκολλο Επιτροπής για την πρόληψη των Βασανιστηρίων) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (QualityRights).
2. Εναρμόνιση με τις συστάσεις και προώθηση της συνεργασίας με το Συνήγορο της Υγείας.
3. Προώθηση της διασύνδεσης με τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΣΥ (ΣΕΥΥΠ) και με τις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας, ώστε να ενσωματωθεί η οπτική ελέγχου της προστασίας των δικαιωμάτων στο έργο τους.

Κυρίως μας αφορά :

4.2. Προαγωγή της αυτοεκπροσώπησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους δεν συμμετέχουν επίσημα σε κανένα σώμα, επιτροπή ή ομάδα που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με εξαίρεση την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών. Ο αποκλεισμός αυτός τους στερεί από το δικαίωμα να έχουν λόγο σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα τους και θα πρέπει να:

1. Ενισχυθεί η δημιουργία σωματείων που αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε όλη τη χώρα.

2. Προβλεφθεί η συμμετοχή αυτών των φορέων σε όλα τα σώματα που εμπλέκονται στην παρακολούθηση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του συστήματος ψυχικής υγείας.

3. Προωθηθεί η υλοποίηση δράσεων ψυχικής υγείας από τα αντίστοιχα σωματεία σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.


Αυτά που γράφονται είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ θετικά, το στοίχημα είναι η μεταξύ μας αρμονική συνεργασία και συνεννόηση ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και οι άνθρωποι που προσπαθούν να δουν τις προσπάθειές τους να υποστηρίζονται όχι μόνο με έργα αλλά και με πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.