26/12/11

Eιδικό τέλος ακινήτων για AμEA

Νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ειδικό τέλος ακινήτων οδηγεί στην ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση με Π.Α. 67% και άνω στις ρυθμίσεις του μειωμένου συντελεστή.

Ο συνεχής αγώνας και οι πιέσεις που άσκησε η Ε.Σ.ΑμεΑ. για τη βελτίωση της αρχικής ρύθμισης που αφορούσε στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων έφερε νέα θετικά αποτελέσματα.

Το χρονικό των πιεστικών διεκδικήσεων της Ε.Σ.ΑμεΑ. έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του μειωμένου συντελεστή τα άτομα με ολική τύφλωση και βαριές κινητικές  αναπηρίες, καθώς και οι γονείς που βαρύνονταν φορολογικά με άτομα που ανήκουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες αναπηρίας. Ιδιαίτερη πίεση ασκήθηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του μειωμένου συντελεστή όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να υπερκεραστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ακόμα και για τους τυφλούς και βαριά κινητικά αναπήρους, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του τέλους ακινήτου (ΔΟΥ) απαιτούσαν στις γνωματεύσεις αναπηρίας των ολικά τυφλών και βαριά κινητικά αναπήρων να αναγράφεται ποσοστό πάνω από 80%. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος στο ν. 4024/2011 εντάχθηκε ρύθμιση με την οποία αντικαταστάθηκε η αρχική διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, έτσι ώστε να γίνεται δεκτή ή γνωμάτευση αναπηρίας που καθορίζει ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω. 

Ο αγώνας της Συνομοσπονδίας δε σταμάτησε σε αυτό το σημείο. Με πολλαπλές επιστολές, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών καθώς και παραστάσεις, συναντήσεις έγινε αναφορά στη δεινή οικονομική θέση όλων ανεξαρτήτως των κατηγοριών αναπηρίας, στις οποίες κατά κανόνα οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδίδουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ειδική ήταν η αναφορά σε βαριές κατηγορίες αναπηρίες όπως η νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση.  Για την ανακούφιση λοιπόν όλης της αναπηρικής οικογένειας ζητήθηκε η διεύρυνση της αρχικής ευνοϊκής ρύθμισης.

Αποτέλεσμα των συνεχών πιέσεων της Ε.Σ.ΑμεΑ. σε συντονισμό με όλους τους φορείς που ανήκουν στη δύναμή της ήταν η έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου και συγκεκριμένα της ΠΟΛ1244, με την οποία ικανοποιήθηκαν μερικώς τα αιτήματά της. Με την νέα αυτή διευκρινιστική εγκύκλιο εντάσσονταν στις ρυθμίσεις του μειωμένου συντελεστή όλα τα άτομα με ποσοστό από 80% και άνω ανεξαρτήτου κατηγορίας αναπηρίας, αναφέροντας ενδεικτικά τις κατηγορίες αναπηρίας σύνδρομο down, νοητική αναπηρία και αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση.

Νέος κύκλος πιέσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών κορυφώθηκε με την συγκέντρωση της 13ης Δεκεμβρίου 2011 με αποτέλεσμα την υπογραφή της Νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 16 Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ262/ΤΑ΄/16-12-2011)  με την οποία η αρχική ρύθμιση του άρθρου 53 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4024 αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους ισχύει σε πρόσωπο που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, παρουσιάζει αναπηρία (80% ) και άνω, και προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN ποσοστό από 67% και άνω. Οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται για την ένταξη στο μειωμένο συντελεστή παραμένουν ίδιες (η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 αντικειμενικής αξίας, προσαυξανόμενη κατά 10.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Στην ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου διευκρινίζεται ότι η έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος μπορεί να αναστέλλεται με πράξη του Προϊσταμένου της οικείας  ΔΟΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή ο κάτοχος του ακινήτου διαβιεί υπό μειονεκτικά κοινωνικά συνθήκες (απουσία εισοδήματος κ.λπ).

Προσοχή: Οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες είχαν ανακοινωθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ1244 δεν ισχύουν και οι λόγοι αναστολής διακοπής ρεύματος, ή καταβολής του σε περισσότερες δόσεις κρίνονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Εφορίας.

Ο αγώνας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της δε σταματάει εδώ. Συνεχίζουμε ενωμένοι, προκειμένου να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης προστατευτικών μέτρων και πολιτικών για όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτου κατηγοριών αναπηρίας  και τις οικογένειές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.