13/11/11

Νέα για την EUFAMI

like!
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών που έχουν μέλη Άτομα με Ψυχική Ασθένεια (EUFAMI) εκπροσωπεί τους συλλόγους οικογενειών (π.χ. ΣΟΨΥ, ΚΙΝΑΨΥ...) σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Γίνεται προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών σε διακρατικό επίπεδο. Δίνεται έμφαση στο να μοιράζονται οι καλές πρακτικές και στην προώθηση τεχνικών εκπαίδευσης και στήριξης οικογενειών.
Στο πρόσφατο συνέδριο στην Βασιλεία μέλος του συλλόγου ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. της EUFAMI. Αυτό σημαίνει πως ο σύλλογός μας μετέχει σε ένα πολύ ενδιαφέρον φόρουμ για να ενημερώνεται και να ενημερώνει.
Είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε τις τάσεις που υπάρχουν στις ανεπτυγμένες χώρες στο ζήτημα της ψυχικής υγείας (π.χ. Σκανδιναβικές χώρες) και να διδασκόμαστε από τα λάθη, χωρίς να χρειάζεται να τα επαναλάβουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.