26/10/11

Συζήτηση 26.10.2011 για τα Προστατευόμενα ΔιαμερίσματαΟ ομάδα της εταιρίας κοινωνικής ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας παρουσίασε με ποια φιλοσοφία λειτουργούν τα προστατευόμενα διαμερίσματα ενώ οι ένοικοι μετέφεραν την προσωπική εμπειρία τους. Μεταφέραμε την διάθεσή μας για συνεργασία προκειμένου και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαμένουν στην κοινότητα μόνοι τους να έχουν την φροντίδα ενός φορέα. Με επισκέψεις από την διεπιστημονική ομάδα σε τακτική βάση. Επίσης εκφράσαμε την επιθυμία για συνεργασία στο κομμάτι των εξόδων, και συμμετοχής σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα με λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Posted by Picasa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.