26/10/11

Προστατευόμενα Διαμερίσματα

Στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης (δες μια παρουσίαση) λειτουργούν πάνω από 100 προστατευόμενα διαμερίσματα στην Ελλάδα. Όλα τα διαμερίσματα βέβαια δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και αυτό έχει να κάνει με την φιλοσοφία του φορέα που τα λειτουργεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο ψυχίατρος κος Αστρηνάκης. Άλλα μπορεί να θυμίζουν "μικρά άσυλα" και άλλα το ζεστό σπίτι που ονειρεύεται ο καθένας μας.

Tα Προστατευόμενα Διαμερίσματα είναι χώροι στέγασης σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες ατόμων με ψυχικές διαταραχές τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. (Δες ποια διαμερίσματα λειτουργούν στο ΨΝΑ)


Στα πλαίσια των Υπηρεσιών αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, μπορούν να οργανώνουν και να θέτουν σε λειτουργία υπηρεσίες, με σκοπό την αποϊδρυμα-τοποίηση, αποκατάσταση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες, όπως προστατευόμενα διαμερίσματα, ξενώνες και οικοτροφεία, προστατευόμενα εργαστήρια και εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανένταξης.

Στους ξενώνες και στα οικοτροφεία παρέχεται στέγη, θεραπεία, κοινωνική στήριξη, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες.

Στα προστατευόμενα διαμερίσματα παρέχονται υπηρεσίες ήπιας θεραπείας, παρακολούθηση και εποπτεία περιορισμένης μορφής από προσωπικό του οικείου φορέα.

Στα προστατευόμενα εργαστήρια και στα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται υπηρεσίες εκμάθησης επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την αυτονομία, την κοινωνική επανένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες.
Το προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης προσλαμβάνεται στα πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η φύση και ο τρόπος οργάνωσης των παραπάνω υπηρεσιών, το απαραίτητο προσωπικό, οι πόροι και η εν γένει χρηματοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία των προστατευόμενων διαμερισμάτων, ξενώνων και οικοτροφείων, και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας που πλέον με τα σημερινά νέα οικονομικά δεδομένα ίσως θα έπρεπε να επαναεξετασθούν.

Πρόταση μας με δεδομένη την οικονομική συγκυρία τα υπάρχοντα Οικοτροφία και Ξενώνες και νοσοκομεία να "υιοθετήσουν" διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά τους. 
Οι οικογένειες και οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να φροντίσουν να έρθουν σε επικοινωνία με νοσοκομεία και φορείς που παρέχουν υποστήριξη στην αυτόνομη διαβίωση και να ενταχθούν στο πρόγραμμά τους.  Είναι κάτι που γίνεται και μπορεί να γίνει.
Υπάρχουν άτομα που θα μπορούσαν να επιβαρρυνθούν με το κόστος της ενοικίασης ενός διαμερίσματος και έχουν ανάγκη την υπόλοιπη υποστήριξη στην διαβίωση.
Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά το πως θα προάγουμε την αυτόνομη διαβίωση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες με τις μεταξύ μας συνεργασίες. Και επιτέλους θα πρέπει να αναλογιστούμε τις οικονομίες κλίμακας. Πόσα άτομα εξυπηρετούνται και με πόσα χρήματα ώστε να καταλήξουμε σε βιώσιμα μοντέλα.
Σαν αδέλφια ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες που δεν θα οδηγήσουν τους ανθρώπους μας στις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες σε ψυχιατρεία οι οποίες κοστίζουν τελικά ακόμα περισσότερο στο κράτος. (κόστος φαρμάκων, κόστος θεραπευτών, κόστος από τις εργατοώρες που χάνονται από παραγωγικές δραστηριότητες του ίδιου του θεραπευόμενου και της οικογένειάς του)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.