23/9/11

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 18.00 – 19.30 - Aνοικτή συζήτηση με τίτλο «Αυτoεκπροσώπηση και δικαιώματα ψυχικά πασχόντων» - 2ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Β. ΠροαστίωνAνοικτή συζήτηση με τίτλο «Αυτoεκπροσώπηση και δικαιώματα ψυχικά πασχόντων» στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Β. Προαστίων που συνδιοργανώνουν η ΕΠΑΨΥ με την Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς και το Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους - Σ.Κ.Ε.Π. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 – 19.30 Σκοπός της συζήτησης είναι να προσφέρουμε στους πολίτες την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπρόσωπους συλλόγων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οικογενειών για την ψυχική υγεία και με ειδικούς για θέματα εκπροσώπησης, προάσπισης δικαιωμάτων, κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.