17/8/11

Ι.Κ.Α.: Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας


Ι.Κ.Α.: Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αίτημα σύνταξης αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.


Το ΙΚΑ ανακοίνωσε με εσωτερικό έγγραφό του (αριθ. πρωτ.: Π51/32/885/22.7.2011) την άμεση εκκαθάριση μέχρι 31-8-2011 όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) όσον αφορά την Υγειονομική κρίση, ενόψει της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΑΘΗΝΑ 22-07-2011Αριθ. Πρωτ. Π51/32/885ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (IKA) – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ: ΑναπηρίαςΑγ. Κων/νου 16, 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, Τηλ: 2105236611, FAX: 2105248079, e-mail: diefanap@ika.gr
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας, π.χ.(αίτημα σύνταξης αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 άρθρο 6 παράγραφος 1 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) υπαγόμενο στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από 01-09-2011 καταργούνται όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις τριμελής εξ ιατρών επιτροπές Απαλλαγών ο οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους.
Με στόχους την επιτυχή και ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία και την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών παρακαλούμε όπως, μέχρι 31-8-2011 προβείτε στην εκκαθάριση όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) όσον αφορά την Υγειονομική κρίση.
Οδηγίες για την διαδικασία που θα εφαρμόζεται από 1-9-2011 και μετά θα λάβετε με νεότερο έγγραφό μας.
Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για εφαρμογή του ανωτέρω και να μας αποστείλετε υπογεγραμμένο το αποδεικτικό παραλαβής με τηλεομοιότυπο στο τηλέφωνο 2105248.079, το αργότερο μέχρι 28-07-2011.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ


Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από το ενημερωτικό portal www.disabled.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.