26/6/11

Στείλτε Αίτημα στον Δήμο που ανήκετε για μείωση στα Δημοτικά Τέλη ατόμου ΑμεΑ

Το παρακάτω υπόδειγμα επιστολής μπορεί να σταλεί σε κάθε Δήμο της χώρας προκειμένου είτε να εφαρμόσει   (μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ ) την έκπτωση των δημοτικών τελών είτε να πιεστεί να πάρει μια σχετική απόφαση. Παρακαλούμε τα μέλη μας να προβούν στην σχετική ενέργεια.Προς : Δήμο ....... Γραφείο Δημάρχου

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου

........., 26.6.2011Κύριε/ Κυρία,

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 202 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και τις κοινότητες να πάρουν απόφαση για μείωση των Δημοτικών Τελών έως και 50% στα άτομα με αναπηρία. Αρκετοί Δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει ήδη στη λήψη απόφασης για μείωση των δημοτικών τελών στα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει και στον Δήμο .........η συγκεκριμένη διάταξη και που μπορώ να υποβάλλω σχετικό αίτημα. Το αίτημα αφορά την αδερφή μου / τον αδερφό μου / εμένα ....ως άτομο με αναπηρία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Μια σχετική απόφαση από την πλευρά σας είναι έμπρακτη στήριξη σε άτομα που έχουν περιορισμένες ευκαιρίες ένταξης και απασχόλησης στην κοινότητα.


Με εκτίμηση,
.....................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.