6/6/11

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης έτους 2011 από τις περιφερειακές ενότητες και τα ΚΕΠ

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης έτους 2011 από τις περιφερειακές ενότητες και τα ΚΕΠ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Αθήνα, 25/05/2011 Αρ. πρωτ : Π3α/Φ.11/ Γ.Π. οικ.5 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ του  Υπουργείου Υγείας.

Τα δελτία μετακίνησης χορηγούνται σε όλη την Ελλάδα από τα γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και από τα ΚΕΠ έως και την 31-12-2011. Από τα γραφεία μπορείτε να μάθετε τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε όσα άτομα τα δικαιούνται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.