12/3/11

Ιδιωτικοί Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 • «ΑΘΗΝΑ» Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Θεραπείας
 • "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος
 • «ΑΛΘΑΙΑ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας
 • «ΑΝΑΔΥΣΗ» Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών
 • «ΑΝΙΜΑ» Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης
 • «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής
 • Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΕΥΨΥ)
 • «ΔΙΟΔΟΣ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • «ΕΔΡΑ» Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
 • Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων
 • Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Κοινωνικής Μέριμνας
 • Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης (ΕΚΔΨ&Π)
 • Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)
 • Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ)
 • Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
 • Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ & Συναφών Διαταραχών Θεσσαλονίκης
 • Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)
 • Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥΗ)
 • Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες & Ευρύτερα Συστήματα
 • Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)
 • Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ)
 • Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας & Παρέμβασης (ΕΨΕΠ)
 • Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης & Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ)
 • Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφήβου
 • «Ευαγγελισμός» Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
 • «Η ΑΡΩΓΗ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
 • «Η ΖΩΗ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • «ΗΠΙΟΝΗ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας-Περίθαλψης-Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ)
 • «ΙΑΣΙΣ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • «IASIS» Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 • Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer
 • «ΙΡΙΣ» Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων
 • Κέντρο Παιδιού & Εφήβου
 • Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ)
 • «ΚΛΙΜΑΚΑ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Ένταξη
 • «Ο ΝΕΣΤΩΡ» Ψυχογηριατρική Εταιρεία
 • «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών& Ενηλίκων
 • Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)
 • «ΠΟΡΕΙΑ» Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • «ΠΥΞΙΔΑ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Λάρισας (ΣΑΑΛ)
 • TACT HELLAS
 • «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία & Θεραπεία του Παιδιού & της Οικογένειας
 • Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας
 • «ΨΥΧΑΣΠΙΣ» Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου Από το http://www.mpsy.gr/gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.