12/3/11

Καταστατική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.

Την 31-03-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο της ΕΣΑμεΑ  Ελευθερίου Βενιζέλου 236 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)      Οικονομικός απολογισμός 2010.
2)      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3)      Πεπραγμένα 2010.
4)      Οικονομικός προϋπολογισμός 2011.
5)      Προγραμματισμός Δράσεων ΠΟΣΟΨΥ 2011.
6)      Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
7)      Δημοσιοποίηση τροποποίησης καταστατικού ΠΟΣΟΨΥ.
8)      Σύσταση Επιτροπών Εργασίας.
9)      Τοποθετήσεις και προτάσεις μελών.
10)   Λοιπά θέματα.

Καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας να παραβρεθούν  προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.