7/12/10

Διαβάστε για την Ψυχική Υγεία από την πύλη της Ευρωπαικής Ένωσης

http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/mental_health/index_el.htm


Μία από τις πέντε προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το “Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Καλή Ψυχική Κατάσταση” είναι η ψυχική υγεία των νέων και η εκπαίδευση σχετικά με αυτήν ενώ μια δεύτερη αναφέρεται στην καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού.

Η προσέγγιση της Ψυχικής Υγείας μπορεί να γίνει, σε σχέση με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των τομέων της Δημόσιας Υγείας, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Έρευνας, και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της “Δημόσιας Υγείας”, με την “Προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας” που αναφέρεται σε μια επισκόπηση της πολιτικής και των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων και την προώθηση της ψυχικής ευημερίας.

Της “Κοινωνικής Πολιτικής”, και της κατηγορίας “Άγχος και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία” που αναφέρεται στις δραστηριότητες της ΕΕ που αποσκοπούν στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία.

της “Έρευνας” μέσω της “Υγείας, ασφάλειας και ευκαιριών για όλους στην Ευρώπη” που αφορά την Ερευνητική υποστήριξη για τις πολιτικές που συνδέονται με θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής.

και τέλος των “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” μέσω της “Καταπολέμηση των διακρίσεων και σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών” που αποτελούν πρωτοβουλίες και προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω αναπηρίας.

Υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στον Αυτισμό, με πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη βελτίωση της ενημέρωσης και τη δημιουργία δεικτών σχετικά με τον αυτισμό και το σύνδρομο Asperger.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.