9/4/10

Γνωριμία με το Κέντρο Ημέρας στον Νέο Κόσμο

Το Συμβουλευτικό – Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας «Ανέλιξη», είναι μία ανοικτού τύπου Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Επανένταξης, που ανήκει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Ξένιος Ζευς. Απευθύνεται σε:
  • Ενήλικες που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα
  • Άτομα οικογενειακού περιβάλλοντος που έχουν συγγενείς με ψυχιατρικά προβλήματα
  • Ενήλικες που εξυπηρετούνται σε άλλες Κοινοτικές Δομές
  • Ενήλικες που επιζητούν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία αλλά και σε θέματα καθημερινότητας
  • Άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας, που επιζητούν ενημέρωση και παραπομπή σε κατάλληλα πλαίσια υποστήριξης
  • Εκπαιδευόμενους
  • Εθελοντές

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί με βάση το γενικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες και κοινωνικοθεραπευτικές ομάδες, μέσα από τις οποίες γίνεται προσπάθεια κοινωνικοποίησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων των ατόμων που το έχουν ανάγκη, για την ομαλή επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης πραγματοποιούνται δυαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης εξυπηρετουμένων με ψυχιατρική διάγνωση. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης Οικογενειακού Περιβάλλοντος, με στόχο την υποστήριξη και την αποφόρτιση των οικογενειών καθώς επίσης γίνονται και δυαδικές συνεδρίες συγγενών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.