4/4/13

Το ιστολόγιο (blog) συν-σκεΨη δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χώρο συζήτησης για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

http://syn-skepsi.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.