14/12/12

Δελτίο Τύπου - Forum Συζήτησης «Τριάντα Χρόνια Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση….και τώρα τι;»


Διάλογος, Προβληματισμοί και Προτάσεις για το μέλλον της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης την 

Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 
Αμφιθέατρο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Στις  7 και 8 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε το  Forum Συζήτησης με τίτλο «Τριάντα Χρόνια Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση…Και τώρα τι;» στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την έναρξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης,  με τη συνδιοργάνωση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.), της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) και της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.). 
Στη διάρκεια του διήμερου πραγματοποιήθηκε μια κριτική ανασκόπηση των βασικών δράσεων και εξελίξεων και των επιτευγμάτων των τριάντα τελευταίων ετών στο χώρο της ψυχικής υγείας, από έγκριτους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεμελίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Βασικός στόχος, ο οποίος και επετεύχθη, ήταν η ανάπτυξη ενός ζωντανού και γόνιμου διαλόγου για το μέλλον της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με αυτό το ζήτημα.  Η συμμετοχή του κοινού ήταν ένθερμη, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων για τα θέματα που αναπτύχθηκαν αλλά και τον έντονο προβληματισμό για τις μελλοντικές δράσεις.
Κεντρικό μήνυμα του φόρουμ αποτελεί η ευθύνη που έχουμε όλοι να υπερασπιστούμε και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα κάθε πολίτη στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με ενότητα, αισιοδοξία αλλά και μαχητικότητα. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων για τη συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας,  ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση του στίγματος και της προκατάληψης απέναντι στην ψυχική ασθένεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.