11/12/12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ)

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Χιώτικη Συνεργασία, στο πλαίσιο της Πράξης «Στηρίζοντας την απασχόληση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου», η οποία έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάθεσης αίτησης από ανέργους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες  κοινωνικά  ομάδες για την συμμετοχή τους στην Πράξη με στόχο την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για εκατό (100) ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:
Τριάντα πέντε (35) σε θέσεις μισθωτής εργασίας
Δεκαπέντε (15) σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
Τριάντα (30) για αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
Είκοσι (20) για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα
- Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 17/12/2012.

Σημεία υποβολής αιτήσεων και λήψης πληροφοριών, καθημερινά 9:00-2:00 στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Εγκρεμού 30, Τηλ. 2271020000) και στον Παγχιακό Σύλλογο ΑμεΑ (Δημοκρατίας 8, Τηλ. 2271024130). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε και από τις ιστοσελίδες www.chios-eko.gr καθώς και στο www.kpechios.gr.

H πρόεδρος Δ.Σ του
Κέντρου Παιδιού και Εφήβου

Παρασκευή Σιδηροφάγη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.