16/5/12

Εποικοδομητική συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Ιλίου

Άκρως εποικοδομητική ήταν η συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιδήμαρχο Ιλίου στις 15.5.2012 με εκπροσώπους του συλλόγου ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. Ενημερωθήκαμε για τις πολλές δραστηριότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα καλής οικονομικής διαχείρισης. Ο νεώτερος αντιδήμαρχος της Ελλάδας αποδέχθηκε την πρότασή μας να χαιρετίσει την Γενική Συνέλευση της ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. στις 31.5.2012 και έδωσε συγχαρητήρια για την δράση μας. Ευχόμαστε σε μια επιτυχημένη συνεργασία, αλληλοενημέρωση και επιδίωξη κοινών στόχων.
Ενημερωθείτε για την πολύ δραστήρια Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου στην σελίδα : http://www.ilion.gov.gr/web/guest/community

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.