26/4/12

Επίσκεψη μελών ΚΙΝΑΨΥ στον Ελληνικό Κόσμο

 
Ευχαριστούμε πολύ το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στις 25.4.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.