7/4/12

H Δημιουργία ΚοινΣΕπ δεν είναι δύσκολη. Ιδέες και Συνεργασίες ΑπαιτούνταιΗ κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία συνίσταται στη δημιουργία ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία ενός νέου τύπου επιχείρησης, αυτού της «κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης», με στόχο τη δημιουργία - έως το 2014 - 60.000 νέων εργασιακών θέσεων και την απορρόφηση 60 εκατ. ευρώ από τους Κοινοτικούς πόρους μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας.

Η έννοια της «κοινωνικής οικονομίας» αναφέρεται στο σύνολο των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, όπως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και ιδρύματα, με στόχο το συλλογικό οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον αλλά και τη διασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος των ίδιων των μελών των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα (πολιτιστικές, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, αξιοποίηση-ανάδειξη τοπικών προϊόντων παροχή κοινωνικών υπηρεσιών).

Εν αντιθέσει με την υπόλοιπη ΕΕ, όπου η «κοινωνική οικονομία» αναλογεί στο 10% επί του συνόλου των επιχειρήσεων με 11 εκατ. εργαζομένους (5,9% της συνολικής απασχόλησης και 6,7% της μισθωτής απασχόλησης), ή εμφανίζει τα μικρότερα ποσοστά μεταξύ των 15 κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν τη σχετική εμπειρία, με την απασχόληση επί της «κοινωνικής οικονομίας» να αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και το 2,9% της μισθωτής εργασίας.


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤο σχέδιο νόμου προβλέπει τη θεσμοθέτηση του χώρου της «κοινωνικής οικονομίας» και της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» και την καταγραφή των φορέων της. Σε αυτήν την κατεύθυνση εισάγεται (και) νομικά η «κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση» (ΚΟΙΝΣΕΠ) ως νέα μορφή επιχειρείν που βασίζεται στον αστικό συνεταιρισμό και η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τη δυνατότητα ελεύθερης συμμετοχής, την... ισονομία των μελών της (μία ψήφος για κάθε μέλος της διοίκησης ανεξάρτητα από το ποσό της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο), τη δίκαιη (περιορισμένη) διανομή των κερδών και την έμφαση στην επανεπένδυσή τους, το αδιαίρετο, ολικώς ή μερικώς, του ιδίου κεφαλαίου και την ανεξαρτησία από τις κρατικές δομές.

Παράλληλα προβλέπεται η αναγνώριση των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής οικονομίας υπό το βασικό περιορισμό ότι είναι πάροχοι υπηρεσιών ή αγαθών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς να επιδιώκουν πρωτίστως το κέρδος (συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, σωματεία, ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια).
Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση σε ηλεκτρονική μορφή του γενικού μητρώου κοινωνικής οικονομίας, το οποίο θα τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας της γενικής γραμματείας του υπουργείου Εργασίας, με υποκατηγορίες το μητρώο κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και το ειδικό μητρώο άλλων φορέων «κοινωνικής οικονομίας» για την (προαιρετική) εγγραφή των υφιστάμενων.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ, αναλόγως του ειδικότερου σκοπού τους, θα κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες ως ένταξης, κοινωνικής φροντίδας και συλλογικού σκοπού αντιστοίχως. Για τη σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον επτά μελών για την πρώτη κατηγορία και τουλάχιστον πέντε για τις δύο άλλες, με πλαφόν στη συμμετοχή των νομικών προσώπων να μην υπερβαίνουν το 33,3% των μελών της.

Κάθε ΚΟΙΝΣΕΠ θα διοικείται από διοικούσα επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, όπου εφαρμόζεται η Αρχή «ένας εταίρος, μία ψήφος». Μέλη της ΚΟΙΝΣΕΟ μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της. Στις ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προέρχονται από ευάλωτες ομάδες σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Τα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ θα επιμερίζονται ετησίως σε 60% για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε αυτήν, 35% για τους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας και 5% για το σχηματισμό αποθεματικού. Για την ευρύτερη στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ προβλέπεται η διατήρηση των επιδομάτων και των συντάξεων για τα μέλη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που θα απασχολούνται σε αυτές, καθώς και σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων κατά την αναδιανομή των κερδών τους.Η ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. εξετάζει θετικά την σύσταση μιας Κοινωνικής και Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
Το νομοθετικό πλαίσιο είναι στην διάθεση του καθενός ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να διαβάσει στο www.keko.gr
Aν σας ενδιαφέρει η ιδέα μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, αν έχετε ιδέες το σημερινό πλαίσιο μας δίνει κάποιες ευκαιρίες. (σχεδιάζονται επίσης κίνητρα στήριξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κατά την φάση έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας).
Γνωρίζεται κάποια εργασία καλά που πιστεύεται ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας κοινωνικής επιχείρησης ; 

Για να συζητήσουμε από κοντά τις ιδέες αυτές σας καλούμε στην τακτική μηνιαία συνάντηση στην οδό Αλκαμένους 8, την Τρίτη 10 Απριλίου 2012 στις 17:30. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.