21/3/12

Οργάνωση Αρχείων Συλλόγου

Ο φορητός σκληρός δίσκος του συλλόγου ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. στον οποίο είναι αρχειοθετημένες οι επιστολές που στέλνουμε, οι φωτογραφίες και τα video από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε ή συμμετέχουμε, τα λογότυπα, οι δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά. Στο ηλεκτρονικό αρχείο του συλλόγου περιλαμβάνεται επίσης υλικό για την ψυχική υγεία σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα μέσα μας είναι λίγα για αυτό και η υποστήριξή των μελών είναι σημαντική. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.