30/3/12

Οργανωτική και Λογιστική Υποστήριξη ΚΙΝ.Α.Ψ,Υ,

Ο σύλλογος ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. συνεχίζει τις προσπάθεις για καλύτερη οργάνωση. Με ικανοποίηση παραλάβαμε λογισμικό από την Microsoft και Singular Logic προκειμένου να υποστηρίξουμε με τεχνολογίες πληροφορικής τον σύλλογο.


Λαμβάνουμε επίσης την Τεχνική Υποστήριξη (υπό μορφή χορηγείας προς τον σύλλογο) εταιρίας πληροφορικής. Θα σας την ανακοινώσουμε μόλις ολοκληρηθεί και η συμφωνία.

Σε πολλές περιπτώσεις η επιδίωξη απόκτησης "Διαχειριστικής Επάρκειας" από έναν σύλλογο γίνεται αφορμή να αναζητηθούν οι διαδικασίες, οι συνεργασίες και τα δίκτυα που θα οδηγήσουν σε ένα φορέα καλύτερα δομημένο και οργανωμένο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.