14/3/12

Τι είναι Διπολική Διαταραχή ;

Tι χαρακτηριστικά έχει η "Διπολική Διαταραχή" (γνωστή και ως "μανιοκατάθλιψη") ;
"Bipolar Disorder" είναι η ονομασία της στην Αγγλική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.