15/12/11

Θετική Εγκύκλιος για ΚΕΠΑ

Μετά από τους προσπάθειες και πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία « οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1.09.2011 από τους Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, τους Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τους Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ».

Την εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα:  http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%A8%CE%A0%CE%9B-%CE%975%CE%9A

Σας ενημερώνουμε για αυτήν την θετική εξέλιξη για να είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε υπαλλήλους δημοσίων και λοιπών υπηρεσιών οι οποίοι ζητούν αποκλειστικά Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από το ΚΕΠΑ.
Προσοχή: Οι Γνωματεύσεις που αναγράφουν Επ’ αόριστον ή Εφόρου ζωής ισχύουν επ’ αόριστον. Γνωματεύσεις που δεν έχει εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης τους ισχύουν έως την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.