11/4/11

Συμμετοχή ΚΙΝΑΨΥ σε Focus Group του Συνηγόρου του Πολίτη για την ψυχική υγεία

Η κα Νομίδου, εκ μέρους της Ομοσπονδίας υπήρξε σαφέστατη και προετοιμασμένη με προτάσεις για την ψυχική υγεία από την σκοπιά της οικογένειας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε κατεβάζοντας το έντυπο να το συμπληρώσει επώνυμα και με αποδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα (πχ αντίγραφο δελτίου συμβάντος) για παράδειγμα να κάνει μια αναφορά ότι ένα Αστυνομικό Τμήμα δεν πραγματοποιεί την εισαγγελική εντολή, για περίπτωση αναγκαστικής νοσηλείας. Αυτό ήταν απλά ένα παράδειγμα, Γενικότερα  αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη γίνεται σε περιπτώσεις μη τήρησης του νόμου από κάποια δημόσια αρχή, σε περίπτωση κακοδιοίκησης και καταπάτησης δικαιωμάτων. Μπορούμε λοιπόν να το επικαλούμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.