14/2/11

To πρόγραμμα Ανοδόχων Οικογενειών που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 16.2.2011 στην Ενημερωτική Ομιλία της ΚΙΝΑΨΥ

Το πρόγραμμα έχει αναλάβει να εφαρμόσει και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας* με συντονιστή τον ψυχίατρο κ. Τομαρά, ο οποίος συμμετέχει και στο πρόγραμμα του Αιγινητείου. Καταρτίζεται από μια επιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, και εργοθεραπευτή. Η επιστημονική ομάδα εποπτεύει την τήρηση των όρων του προγράμματος καθώς και τη διαχείριση των χρημάτων με επιτόπιες επισκέψεις και αξιολογεί την πορεία με όργανα κλινικής και λειτουργικής εκτίμησης. Στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη είτε ασθενών που διαμένουν σε κλειστές δομές, είτε ασθενών που διαμένουν στην κοινότητα και δεν ζουν σε λειτουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. 
Τα άτομα που θα επιλεγούν ως αναδεχόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Κάποια από αυτά είναι η ηλικία, η σταθερή ιατροφαρμακευτική κάλυψη, η σταθερή κλινική εικόνα και η μη χρήση ουσιών. Στο πρόγραμμα, οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει επίσης να πληρούν κάποια κριτήρια, για παράδειγμα να είναι φυσικά πρόσωπα, δηλαδή είτε κάποιος συγγενής -εκτός από συγγενείς πρώτου βαθμού (πατέρας, μητέρα, παιδί)- είτε κάποιος πολίτης ευαισθητοποιημένος στο θέμα της ψυχικής ασθένειας ή ακόμα και κάποιος επαγγελματίας ψυχικής υγείας. 
Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική υποστήριξη για την ανάδοχη οικογένεια αλλά και τον αναδεχόμενο, χρηματοδοτούμενη από το κράτος. Οι παραπάνω πληροφορίες και άλλες λεπτομέρειες επικυρώνονται  με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 16/04/2010 με αρ. Φύλλου 453, τεύχος δεύτερο.

Βασιζόμενοι στην κοινωνική ευαισθησία του φορέα ΚΙΝΑΨΥ μας γίνεται πρόταση από την ΕΠΑΨΥ αν γνωρίζουμε ενδιαφερόμενους  που πιθανόν να επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως ανάδοχοι να τους κοινοποιήσουμε το εν λόγω πρόγραμμα.

Επομένως αν κάποιος από τους αναγνώστες ενδιαφέρεται να γίνει ανάδοχος μπορεί να έρθει την Τετάρτη 16.2.11 στις 18:00  στην ενημερωτική ομιλία να λάβει περισσότερες πληροφορίες.

Μερικά στοιχεία για την ΕΠΑΨΥ

* Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης επτά πλέον συνολικά δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες, καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.