18/2/11

Συνέδριο Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε.

H Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και η Πανελλαδική Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε., διοργανώνουν από τις 9 έως τις 11 Μαρτίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Απασχόληση και Κοινωνική Ένταξη: Επενδύοντας στο κοινωνικό και αλληλέγγυο επιχειρείν» που θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο «Τεχνόπολις» και στο Αμφιθέατρο 9.84 στο Γκάζι (Πειραιώς 100).

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Προπαρασκευαστικές Ενέργειες και Δράσεις Δημοσιότητας για τη Σύσταση του Δευτεροβάθμιου Οργάνου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η προβολή του ρόλου, του έργου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων -σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- και ειδικότερα των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) - οι οποίοι αποτελούν την πρώτη θεσμοθετημένη μορφή Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή για την εξέλιξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα και προσβλέπει στο να συμβάλει στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τον σημαντικό ρόλο των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας στην απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη ατόμων από τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, ειδικά στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και η παρουσίαση των Βασικών Αρχών του Νομοσχεδίου για την Κοινωνική Οικονομία ενώ στις 11 Μαρτίου 2011 προβλέπεται η διοργάνωση εκδήλωσης στην οποία θα προβληθεί ο θεσμός, το έργο και το ιστορικό όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. με στόχο την ενημέρωση στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.