14/12/10

Ομάδα Εργασίας που θα υποβάλλει το πρώτο Σχέδιο Αναθεωρημένου Προγράμματος «Ψυχαργώς 2011-2020» μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2011

Δεκαεπταμελή ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα "Ψυχαργώς 2011 - 2020" όρισε το υπουργείο Υγείας.

Στη θέση του προέδρου τοποθετήθηκε ο Βενετσάνος Μαυρέας, Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον Στέλιο Στυλιανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι:

•Μπαϊρακτάρη Κωνσταντίνο, Καθηγητή Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (δεν αποδέχθηκε την θέση του στην ομάδα)

•Οικονόμου Μαρίνα, Επίκουρο Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

•Τσιάντη Ιωάννη, τ. αναπληρωτή Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής

•Κατσάνου Νεφέλη, Νευρολόγο – Ψυχίατρο, Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΨΝΑ

•Αηδονόπουλο Απόστολο, Ψυχίατρο. Διευθυντή ΕΣΥ στο ΨΝΘ

•Σωτηρίου Μιχαήλ,Ψυχίατρο, Δ/ντή Ψ.Τ.Γ.Ν. Καβάλας

•Βουτιέρου Ελένη, Ψυχίατρο, Διευθύντρια ΕΣΥ στο Νοσ. Χίου

•Γρηγοριάδου Αλίκη, Παιδοψυχίατρο, ΕΚΨΥΕ

•Ασημόπουλο Χαρίσιο, Κοινωνικό Λειτουργό, Καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών

•Σακέλη Ιωάννη, Καθηγητή Κοινωνιολογίας, Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη

•Θεοδωρουλάκη Μενέλαο, Διδάκτορα Κοινωνικής Πολιτικής Πρόεδρο Δικτύου Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩΣ

•Σταυροπούλου Χαραλαμπία ΠΕ Νοσηλεύτρια, ΨΝΑ

•Χονδρό Δημήτρη, Οικονομολόγο, Μsc Κοινωνικής Ψυχιατρικής

•Κατσικάρου Σταυρούλα, Οικονομολόγο, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ΥΥΚΑ

•Λύτρα Αθανασία, Ψυχοπαιδαγωγό, Προϊσταμένη Τμήματος Ψυχικής Υγείας ΥΥΚΑ

Συμβουλευτικός ρόλος
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας είναι συμβουλευτικός, τα δε αντικείμενα δραστηριότητάς της θα είναι:

- H διατύπωση και τεκμηρίωση προτάσεων και σχεδίων για:

•Το επιστημονικό, κοινωνικό και στρατηγικό πλαίσιο προώθησης και ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

•Την έως τώρα πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, των επιτευγμάτων και των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

•Τη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη δικτύωση και διασύνδεσή τους, την ανάπτυξη διατομεακών συνεργασιών και την τυχόν προσαρμογή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

•Ευρύτερες συνεργασίες του τομέα της ψυχικής υγείας με άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η πρόνοια, η αυτοδιοίκηση, η δικαιοσύνη, η προστασία του πολίτη κ.λ.π.

•Τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα της ψυχικής υγείας.

•Την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του στιγματισμού, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

•Τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της τομεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των αντιστοίχων Τομεακών Επιτροπών.

•Τη διενέργεια επιδημιολογικών και άλλων μελετών και ερευνών και τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών.

•Νέα έργα και υπηρεσίες απαρτίωσης των υπαρχόντων δικτύων ψυχικής

•υγείας.

- Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και η διαβούλευση και
συνεννόηση με άλλους εταίρους και στελέχη άλλων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

- Η επιστημονική ευθύνη για τη διοργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων, ημερίδων και συνεδρίων για την αναθεώρηση του Προγράμματος «Ψυχαργώς» και την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με το σύνολο των αμέσως ή εμμέσως εμπλεκομένων σ΄ αυτήν.

Η Ομάδα Εργασίας υποβάλλει το πρώτο Σχέδιο Αναθεωρημένου Προγράμματος «Ψυχαργώς 2011-2020» μέχρι τέλη Ιανουαρίου και ολοκληρώνει το έργο της εντός 6 μηνών, από την υπογραφή της απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.