25/4/10

Διαβάζοντας - Μαθαίνοντας


Από το βιβλίο ενός αγαπημένου συγγραφέα ψυχιάτρου με σημαντική εμπειρία, που μιλά με απλά και συγκεκριμένα λόγια, Daniel Amen, "Healing Anxiety and depression", οι σελίδες αναφέρονται στα αντιψυχωτικά φάρμακα. Προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον περιορισμό της λήψης βάρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.