20/12/09

Σχετικά με την ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.

Η "Kίνηση Aδερφών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας" ή αλλιώς ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. αποτελεί γεγονός εδώ και ένα περίπου χρόνο στην Ελλάδα.
Αδέλφια και Φίλοι ατόμων που έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής πάθησης έλαβαν την πρωτοβουλία να συστήσουν μια Μ.Κ.Ο. προκειμένου να γνωριστούν, να αλληλοενημερωθούν και να ανταλλάξουν συναισθήματα και γνώσεις σχετικά με την κοινή πρόκληση που βιώνουν.

Στόχος της Μ.Κ.Ο. "ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ." είναι να αποτελέσει μια αφορμή για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων για από-ενοχοποίηση από το να εκθέτει κανείς τα προβλήματα του αναφορικά με ένα θέμα ταμπού. Αδέλφια πολύ συχνά θέτουν στον εαυτό τους το ερώτημα πώς να βοηθήσουν τον αγαπημένο τους, πώς να παρουσιάσουν με τρόπο κατανοητό το οικογενειακό θέμα που τους απασχολεί.

Στους σκοπούς του καταστατικού του συλλόγου ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ, θα διαβάσετε πως είναι η δημιουργεία δομών (προστατευόμενα διαμερίσματα, κέντρα ημέρας κ.α.), η ψυχολογική υποστήριξη των αδερφών και φίλων ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, η αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων με χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τέλος η ευαισθητοποίηση - ενημέρωση της κοινωνίας.

Μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε το έργο της ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.
Ο τραπεζικός Λογαριασμός του συλλόγου στο όνομα ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. είναι:
Με IBAN μορφή: 94 0140 1120 1120 0232 0006 049 (Αlpha Bank)

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.