12/6/15

«Πλατφόρμα δράσης για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πλατφόρμα δράσης για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία»

Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση  που πλήττει την χώρα μας έχει σοβαρές επιπτώσεις και  στον τομέα της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Μεταξύ αυτών, οι ψυχικά πάσχοντες αποτελούν τα πιο συχνά θύματα διακρίσεων ακόμη και στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της πρόσβασης στην υγεία, στην παιδεία και στην αξιοπρεπή διαβίωση.
Η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, ώθησε την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας να αναλάβει την πρωτοβουλία  υλοποίησης  προγράμματος που αφορά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, με τίτλο "Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία".
Εταίροι στο πρόγραμμα είναι η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (ΙΨΥΠΕ). Το πρόγραμμα τελεί υπό την υποστήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Aναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και η διάρκειά του είναι από 1η Μαΐου 2015 μέχρι 30 Απριλίου 2016.
Η βασική αρχή που διέπει το έργο είναι η πεποίθηση ότι η ουσιαστική αλλαγή, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και στις παγιωμένες αντιλήψεις του κόσμου,  θα επέλθει μόνο αν μετακινηθούμε  από την «ανοχή της κοινωνίας» και την «φιλανθρωπία» στο αυτονόητο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με μείζονα ή ελάσσονα ψυχικά προβλήματα.
Για το λόγο αυτό, μέσω του συγκεκριμένου έργου, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις, με κύριο στόχο την προώθηση της συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας, αλλά και τη δικτύωση και συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με την ψυχική υγεία.

Κέντρο όλων των δράσεων θα είναι το «Γραφείο Συνηγορίας». Το γραφείο αυτό θα αποτελέσει έναν πυρήνα πληροφόρησης, καθοδήγησης και διαμεσολάβησης, τόσο για πολίτες με διαγνωσμένα προβλήματα ψυχικής υγείας που δεν απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους, όσο και για πολίτες οι οποίοι ανησυχούν ότι εξαιτίας κάποιας εν εξελίξει ψυχικής διαταραχής τους θίγονται τα δικαιώματά τους.
Παράλληλες δράσεις θα είναι η καταγραφή περιστατικών παραβίασης και η συγγραφή εγχειριδίου για την προάσπιση των δικαιωμάτων στην ψυχική υγεία, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών. Η εξέλιξη των παραπάνω δράσεων θα δημοσιοποιείται τόσο σε ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το πρόγραμμα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Η εναρκτήρια συνάντηση για την παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2015. Θα σας αποσταλεί πρόσκληση και το πρόγραμμα της συνάντησης τις επόμενες ημέρες.
Παρακαλούμε πολύ να προωθήσετε την παρούσα επιστολή σε οποιονδήποτε θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλει στην δημοσιοποίηση του έργου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-9221739 με τον κο Ν. Πετρόπουλο και την κα Ν. Δαρμογιάννη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,
Αθηνά Φραγκούλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΨ&ΨΥ

Καίτη Μυλωνοπούλου, Διοικητικά Υπεύθυνη ΕΚΨ&ΨΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.