18/6/15

Από το Περιοδικό Δηλώστε Έξυπνα (σελίδες 28-30)


Πολλές φορές, όταν μιλάμε με συγγενείς ατόμων με αναπηρία, ή με λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν λάβει ακόμα την Πιστοποίηση της Αναπηρίας. Συχνά προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι δεν πρόκειται να μάθει κανείς για την πιστοποίηση της αναπηρίας, ότι θα την έχουν στο προσωπικό τους αρχείο, και θα την χρησιμοποιούν εκεί που χρειάζεται (π.χ. στην Φορολογική τους Δήλωση), όταν χρειάζεται. Για να εποφεληθούν π.χ. από καλύτερη φορολογία. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων,  κινούμενο από το στίγμα, από την αγωνία πώς θα είναι η διαδικασία "της επιτροπής", ή ενδεχομένως από την οικονομική άνεση, δεν έχουν λάβει την σχετική πιστοποίηση. Σίγουρα υπάρχει και ένα σοβαρό ποσοστό ατόμων, που δεν θέλουν να έχουν αυτό το χαρτί για ψυχολογικούς λόγους. 

Στο παραπάνω άρθρο, από το περιοδικό "Δηλώστε Έξυπνα" βλέπουμε τι δικαιούται ο έχων Πιστοποίηση Αναπηρίας 67% και άνω (Μείωση Φόρου 200 ευρώ) και τι δικαιούται ο έχων Πιστοποίηση Αναπηρίας 80% και άνω
(Απαλλαγή Φορολογίας Εισοδήματος από Μισθούς, Συντάξεις και την πάγια αντιμισθία, που χορηγούνται λόγω της αναπηρίας.)

Μπορεί να συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά της δήλωσης 2015 όχι μόνο πιστοποίηση από ΚΕΠΑ, αλλά και από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΥΕ του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΛ.1052/2015)

Εφόσον το πιστοποιητικό σας είναι σε ισχύει επιλέξτε την πιστοποίηση από την επιτροπή εκείνη που σας έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό εφόσον είναι στην λίστα της παραπάνω ΠΟΛ.
Παράδειγμα άτομα που έχει πιστοποίηση από ΚΕΠΑ 67% και πιστοποίηση από ΑΣΥΕ 80% επιλέγει να συνυποβάλλει το χαρτί της ΑΣΥΕ που του δίνει περισσότερες ελαφρύνσεις. 
Για πρώτη φορά φέτος γίνεται αναφορά στους κωδικούς 913-914 για αναπηρία 80% που δεν είναι κινητική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.