2/10/13

Παύει η προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους με τον ενιαίο φόρο ακινήτων

θήνα: 02.10.2013
                                                                                                         Αρ. Πρωτ:  3295
          
Προς:
                                                                         κ. Γ. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: Παύει η προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους με τον ενιαίο φόρο ακινήτων!  
Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. απευθύνεται σε σας μετά την δημοσίευση στον Τύπο του νέου νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, που έρχεται να αντικαταστήσει το ΕΕΤΑ. Τόσο στο νομοσχέδιο, όσο και σύμφωνα με όσα διαρρέουν στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, δεν υπάρχει ουδεμία εξαίρεση αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους!
Με μια μονοκονδυλιά δηλαδή σβήνεται η προστασία των πλέον ευάλωτων από τους ευάλωτους, αφού στον προηγούμενο νόμο 4024 και συγκεκριμένα στο άρθρο 38, αλλά και στις μετέπειτα διευκρινιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, ως πρώτα θύματα της κρίσης αλλά και διαχρονικά ως φτωχότεροι από τον γενικό πληθυσμό, προστατεύονταν με μειώσεις και απαλλαγές από την οικονομική αφαίμαξη. Με το παρόν νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί, φαίνεται ότι παύει αυτή η προστασία. Ακόμη έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο με το άρθρο 21 προστατεύει τα άτομα με αναπηρία και με τη διάταξη του άρθρου 116 παρ. 2, επιτρέπει την λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ομάδων, οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας, επιτρέπει στο νομοθέτη να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. καθώς και το
Η ΕΣΑμεΑ ζητά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, με τις μειώσεις για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ώστε να προστατευθούν από την ανέχεια και τη φτώχεια.
Κύριε Υπουργέ,

Το αναπηρικό κίνημα αναμένει άμεσα από εσάς να διαψεύσετε τις πληροφορίες και να εισαγάγετε τις σχετικές διατάξεις στο νέο νόμο, οι οποίες θα συνεχίσουν και θα διευρύνουν τις εξαιρέσεις για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
Με εκτίμηση


                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                     Ι.  ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                          ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Ευ. Βενιζέλου
-Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
-Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
-Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Σταϊκούρα
-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.