20/10/13

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, ώρα : 9.00 - 14.30

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ    ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΡΩΙΜΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, ώρα : 9.00 - 14.30
Οργάνωση: Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 – 9.15 : Χαιρετισμοί

1Ο  ΜΕΡΟΣ: 9.15-10.15
Προεδρείο : Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Β. Κονταξάκης
«Τράπεζα ενημέρωσης συνεργαζόμενων φορέων με τη συμμετοχή οικογενειών ασθενών, συγγενών και φίλων»

2ο ΜΕΡΟΣ: 10.15-11.15
Προεδρείο: Β. Μαυρέας, Χ. Παπαγεωργίου
Ομιλητές: Β. Κονταξάκης «Πρώιμη ψύχωση-προδρομική συνδρομή: Ιστορική αναδρομή»
  Β. Μποζίκας «Ψυχοπαθολογία-γνωσιακή δυσλειτουργία στην πρώιμη ψύχωση»
  Ε. Ρίζος «Βιολογικά ευρήματα στην πρώιμη ψύχωση»

11.15-11.30 Διάλειμμα

3ο ΜΕΡΟΣ: 11.30-12.30
Προεδρείο: Ι. Νηματούδης, Ν. Στεφανής
Ομιλητές: Η. Αγγελόπουλος «Φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην πρώιμη ψύχωση»
  Μ. Οικονόμου «Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην πρώιμη ψύχωση»

4ο ΜΕΡΟΣ: 12.30-13.30
Προεδρείο:  Ι. Λιάππας, Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη
Ομιλητές: : Β. Μαυρέας «Η εμπειρία από τη λειτουργία της μονάδας πρώιμης παρέμβασης στο
    Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων»
    Κ. Κόλλιας «Η εμπειρία από τη λειτουργία της μονάδας πρώιμης παρέμβασης στο
    Αιγινήτειο Νοσοκομείο»
    Σ. Δημητρακόπουλος «Η λειτουργία των δομών πρώιμης παρέμβασης σε διεθνές επίπεδο»

5ο ΜΕΡΟΣ: 13.30-14.30
Συντονιστές: Β. Κονταξάκης, Β. Μαυρέας
«Διαπανεπιστημιακή συνάντηση ενημέρωσης για οργανωτικά και ερευνητικά θέματα σε σχέση με τις πρώιμες παρεμβάσεις»


Ομιλητές
Η. Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα   
Σ. Δημητρακόπουλος, Ειδ. Ψυχίατρος, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Κ. Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα   
Β. Κονταξάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ι. Λιάππας, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Β. Μαυρέας, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Β. Μποζίκας, Επίκουρος Καθηγητής, Α’  Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ι. Νηματούδης,  Καθηγητής Ψυχιατρικής,  Γ’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μ. Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Ε. Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
Ν. Στεφανής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα   
Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα   


Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.