10/9/13

Ετήσιο Σεμινάριο θεωρίας και προσωπική εμπειρία συμμετοχής σε ομάδα αναλυτικού τύπου

Εκπαιδευτική Περίοδος 2013 – 2014

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥTIKH
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ετήσιο Σεμινάριο θεωρίας και προσωπική εμπειρία συμμετοχής σε ομάδα αναλυτικού τύπου.

Τόπος: Η έδρα του ΚΕΚ/ΚΨΥ: Αγ. Μελετίου 166, 10445 Αθήνα
Διάρκεια: Μια ακαδημαϊκή χρονιά (1/11/2013 – 30/5/2014)
Ημέρα και ώρες: Παρασκευή 17.00 – 20.00

Κάθε συνεδρία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια θεωρητική εισήγηση και συζήτηση, ακολουθούμενη από ομάδες εμπειρίας στις οποίες έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συμμετέχοντες.
Αναλυτικά: 17.00 – 18.00 Θεωρητική εισήγηση και συζήτηση
18.00 – 18.30 Διάλλειμα – καφές
18.30 – 20.00 Συμμετοχή σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φοιτητές των αντίστοιχων κλάδων, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας και γενικά στον καθένα που ενδιαφέρεται για τη δυναμική των μικρών (small groups), μεσαίων (median groups) και μεγάλων (large groups) ομάδων, αλλά επιθυμεί επίσης και να συμμετάσχει προσωπικά σε μια μικρή ομάδα εμπειρίας ομαδικού αναλυτικού τύπου.

Οι θεωρητικές παρουσιάσεις θα γίνουν από έλληνες και ξένους ειδικούς (ομαδικούς αναλυτές, ψυχαναλυτές, κοινωνιολόγους, φιλοσόφους, κλπ).
Ο συντονισμός των ομάδων εμπειρίας θα γίνεται από ομαδικούς αναλυτές, μέλη της Διεθνούς Ομαδικής Αναλυτικής Εταιρείας (Group Analytic Society International).

Ενδεικτικές θεωρητικές θεματικές του σεμιναρίου: Η έννοια της θεραπείας, η έννοια της ψυχοθεραπείας, η έννοια της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Η διαλεκτική ομάδας - ατόμου και οι συνέπειες του τρόπου προσέγγισης αυτού του διπόλου. Η ιστορία της ομαδικής ψυχοθεραπείας (από τον Pratt στον Foulkes). Ομαδικές ψυχοθεραπείες αναλυτικού τύπου (Analysis in the group), (Analysis of the group), (Analysis of the group in the group through the group by the group with the group including the conductor). H συμβολή του Bion, η συμβολή του Kaes και άλλα ομαδικά μοντέλα ψυχαναλυτικής έμπνευσης. Η ομαδική ανάλυση του S.H. Foulkes. Η φιλοσοφική βάση της ομαδικής ανάλυσης (Αριστοτέλους Πολιτικά), η κοινωνιολογική συνιστώσα της ομαδικής ανάλυσης (η Κοινωνιολογία του Norbert Elias). Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ψυχανάλυσης και Ομαδικής ανάλυσης. Η Ομαδική ανάλυση ως εν δυνάμει σύζευξη Ψυχανάλυσης και Κοινωνιολογίας. Θεμελιώδεις έννοιες της Ομαδικής ανάλυσης. Η έννοια του κοινωνικού ασυνειδήτου. Η έννοια της ομαδικής μήτρας (matrix). Η έννοια της επικοινωνίας. Η έννοια του επικοινωνιακού πεδίου. Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Η αλλαγή του επιστημονικού υποδείγματος της ψυχοθεραπείας. Η μεσαία ομάδα (median group). Η μεγάλη ομάδα (large group).

Οι ομάδες εμπειρίας δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έχουν προσωπική εμπειρική επιβεβαίωση της ομαδικής λειτουργίας και των φαινομένων που αναπτύσσονται στην ομάδα. Κατά τούτο παρέχουν και τη δυνατότητα ελέγχου των ομαδικών αναλυτικών θεωριών. Η συμμετοχή στην ομάδα εμπειρίας είναι ένας εμπειρικός τρόπος μελέτης της ομαδικής κατάστασης. Δεν συνιστά θεραπεία παρ’ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί κατά πολλούς τρόπους από τους συμμετέχοντες.
Η έρευνα αυτή μπορεί να απασχολεί τόσο τους επαγγελματίες όσο και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Άλλωστε, δε νοείται άτομο χωρίς ομάδα αναφοράς δεδομένου ότι όλοι είμαστε «προϊόν» μιας ομάδας, δηλαδή της οικογένειας ενώ σε κάθε έκφανση της ζωής μας προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική, κ.ο.κ ζούμε πάντοτε σε σχέση με κάποιους άλλους, δηλαδή με ομαδικούς όρους. Όπως το έθεσε η Hanna Arendt (1958), συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς τον Φρόυντ, τον Φούκς, τον Μπίον και τον Eλίας: «Η ανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή της πληθυντικότητας …. Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι, όχι ο άνθρωπος, ζουν στη γή και κατοικούν τον κόσμο. Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει και συνεχίζεται στην πληθυντικότητα και ποτέ δεν υπήρξε με όρους ενικότητας».

Επιστημονικοί συνεργάτες: Κανελλάκης Κωνσταντίνος. Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Λαμνίδης Νικόλαος. Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ομαδικός αναλυτής. Μοσχονά Ελένη. Ψυχίατρος, ομαδική αναλύτρια. Μπάλλα Χλόη. Επ. καθηγήτρια φιλοσοφίας Παν/μίου Κρήτης. Μυλωνά Δομινίκη. Ψυχίατρος, ψυχαναλύτρια, ομαδική αναλύτρια. Μωραΐτου Σοφία. Κοινωνιολόγος, ομαδική αναλύτρια. Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος. Ψυχίατρος, ομαδικός αναλυτής. Σταματάκη Αμαλία. Ψυχίατρος, ομαδική αναλύτρια. Τσέκερης Χαράλαμπος. Δρ. ψυχοκοινωνιολογίας, διδάσκων στο ΕΚΠΑ, ερευνητής στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου. Τσούκαλη Αθηνά. Ψυχολόγος, ομαδική αναλύτρια.
Επιστημονική επιτροπή εκ μέρους του Κ.Ε.Κ. : Κ. Μωρόγιαννης, Γ. Λεκάκης, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής. Ε. Στεφανάκη. Κοινωνική λειτουργός.

Κόστος συμμετοχής: 390 ευρώ σε τρεις δόσεις: (Εγγραφή, Οκτώβριος, Δεκέμβριος).
Συνεδρίες: 25 Κόστος ανά συνεδρία: 15,50 ευρώ
Φοιτητές: Έκπτωση 15%
Εγγραφές: Μέχρι 30/9/2013

Λόγω της συμμετοχής των μελών του σεμιναρίου σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου, οι διαθέσιμοι χώροι άρα και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Υπεύθυνος του σεμιναρίου: Κώστας Μωρόγιαννης. Ψυχίατρος – Ομαδικός Αναλυτής. Μέλος της Group Analytic Society International. Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΚ/ΚΨΥ, τηλ: 210 7213307, 6977627779, e-mail: morkost10@gmail.com

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Ευαγγελία Στεφανάκη, τηλ: 210 5911498, e-mail: estefanaki@kek-cmh.gr fax: 210 5319409.

Θα ακολουθήσει επικοινωνία και προσωπική επαφή με όλους τους ενδιαφερομένους για την οριστικοποίηση της συμμετοχής.


Το σεμινάριο μπορεί να αποτελέσει τη «θύρα εισόδου» για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως ομαδικοί αναλυτές. Περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.