12/7/13

Θεραπευτικές Δραστηριότητες για Άτομα με Ψυχική Νόσο το Καλοκαίρι

Το Συμβουλευτικό-Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας "Ανέλιξη" έχει ξεκινήσει να λειτουργεί καθημερινά 10.00-12.00 Κοινωνική Λέσχη. Η Κοινωνική Λέσχη περιλαμβάνει οργανωμένες δραστηριότητες που συντονίζονται από το θεραπευτικό προσωπικό του Κέντρου.
Σας προσκαλούμε λοιπόν στο χώρο μας στην οδό Δεινοστράτους 95-97 & Ηλία Ηλιού 34, στο Ν. Κόσμο.
Σε αυτή τη βάση, σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της Κοινωνικής Λέσχης. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο : 210 9022010 με τη Κοινωνική Λειτουγό Σέρφου Σοφία, Δευτέρα- Παρασκευή από τις 8.00-16.00.

 

Με εκτίμηση
Σέρφου Σοφία 
Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Ημέρας "Ανέλιξη"

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.